Odkup firem

Vlastníte firmu, kterou již nepotřebujete a rádi byste ji prodali?

Pak neváhejte a kontaktuje nás, připravíme vám nabídku šitou na míru na odkup společnosti. Nabízíme odkoupení firem za nejlepší cenu. Cenové podmínky, případně převzetí společnosti za úplatu jsou individuální. Každému vyhotovíme analýzu, na jejímž základě předložíme individuální nabídku.

Máme zájem o firmy, které:

 • byly založeny, ale nedošlo k uskutečnění podnikatelského záměru, případně společnost dříve podnikala, ale už ji nechcete dále provozovat a spravovat
 • mají jasnou a bezproblémovou historii a k dispozici je účetnictví společnosti
 • firmy jsou bez závazků

Spolupracujeme rovněž se soukromými exekutory po celé ČR, tudíž jsme schopni realizovat vymáhání ve zkrácené době.

V případě odkupu budeme vyžadovat tyto podklady:

 • potvrzení o bezdlužnosti ze strany finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a celního úřadu
 • prohlášení o bezdlužnosti od stávajícího majitele a jednatele (dle zákona ručí svým majetkem za případné nesrovnalosti mezi aktuálním stavem společnosti a stavem uvedeným v prohlášení)
 • kompletní účetnictví společnosti

Kontaktní formulář

Průběh naší spolupráce

Kontrola

Po zaslání Vaší pohledávky na náš email se do jejího rozboru zapojí naše specializované oddělení, které odborně posoudí všechny podklady a vyhodnotí nejoptimálnější postup, zejména, zda je pohledávka vhodná k odkupu či k vymáhání.

Abychom mohli správně a přesně vše vyhodnotit, je nutné, abyste nám k pohledávce zadali Vám známé kontakty na dlužníka, které máte, jako jsou bydliště, místo podnikání, zaměstnání, telefon a email. Nejsme detektivní kancelář ani exekutor a tím pádem nemáme přístup k těmto informacím.

Zastoupení

Pokud budou Vámi dodané podklady kompletní a bude možné pohledávku vymáhat, zašleme Vám obratem adekvátní návrh smlouvy na zastupování v rámci vymáhání Vašeho finančního nároku vůči dlužníkovi.

Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci s nemocí Covid-19 se snažíme veškeré osobní kontakty minimalizovat, a proto máme většinu procesů včetně podpisu smluv nastaveny tak, aby probíhaly především pomocí telefonní a emailové komunikace. Šetříme tím nejen Váš čas, ale hlavně zdraví nás všech.

Výzva

V případě, že vymáhání není ani po dobu cca 14 – 21 dnů úspěšné, navrhneme Vám zaslat předžalobní výzvu.

Předžalobní výzva je odesílána naší externí advokátní kanceláří a z našich bohatých letitých zkušenosti platí, že spousta dlužníků uhradí dluh už jen z důvodu, že se do věci vložil advokát. V předžalobní výzvě je dlužník upozorněn i na skutečnost, že liknavostí při úhradě dluhu se mu pohledávky „prodraží“ o náklady soudního řízení a případně i náklady exekuce.

Zaslání předžalobní výzvy je zpoplatněno částkou ve výši 2 000 Kč.

Žaloba

Nesplní-li dlužník dobrovolně dluh na základě předžalobní výzvy, je na něj podána žaloba, respektive návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Podáním žaloby začíná soudní fáze vymáhání Vaší pohledávky.

V žalobě žalobce popíše důvod pohledávky a doloží jej listinami. Zpracování žaloby, jakož i další zastoupení v soudním řízení, samozřejmě zajišťuje naše externí advokátní kancelář.

Pro samotné zahájení soudního řízení je nezbytné uhradit náklady spojené se soudním řízením (kompletní zastoupení advokátem, poplatky soudu a inkasního komisaře). Výše nákladů se stanovuje individuálně dle výše pohledávky.

Exekuce

Pokud Váš dlužník ani na základě vydaného Platebního rozkazu neplní, vybereme nejvhodnějšího exekutora a předáme mu soudní rozhodnutí. Tím celý proces vymáhání a soudního řízení dospěje do finální fáze, kdy exekutor obstaví Vašemu dlužníkovi veškerá dostupná aktiva (majetek movitý a nemovitý, bankovní účet, postižitelný finanční příjem, obchodní podíly a jiné).

 • Kontrola
 • Zastoupení
 • Výzva
 • Žaloba
 • Exekuce