1 1
1

CENÍK

Základní sazby platné od 1. 1. 2023
Specifikace jednotlivých oddělení při zpracování každé pohledávky
Sazba za úkon – zpracování jedné pohledávky
Administrativa – zprocesování pohledávky
1 000,- Kč
Lustrační oddělení
1 300,- Kč
Vymáhání Inkasními specialisty
2 000,- Kč
Právní oddělení
3 000,- Kč
Soudní žaloba – 15% z výše pohledávky
minimálně však 15 000,- Kč
Doložka právní vykonatelnosti u notáře
minimálně 12 000,- Kč
Výjezd za dlužníkem
30,- Kč/km + 500,- Kč/hodina
Při úkonech v cizím jazyce se hodinová sazba navyšuje o 30 %.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontaktní formulář